Magazin

Élettörténetek

Farkas László (1922-2014)

57 év egy patikában

Valamikor a múlt időben, a Parma Patikánál volt egy értekezlet. Az ott ülők között egyszer csak megpillantottam egy Ajtay Andor kinézetű kollégát. 

Figyeltem hogyan beszél, viselkedik, és úgy látszik elraktároztam, mert hallva a gyémántdiplomás gyógyszerészek nevét, e név hallatán beugrott Ajtaynak, a színésznek az arca. Kíváncsi voltam kb. 15 év távlatában jól emlékeztem-e?

Izgalommal vártam Nagykátán a gyógyszertárban, hogy a gyógyszerész úr valóban az Ajtayra emlékeztető kolléga-e?

Az idő persze múlik, de jól emlékeztem, ő a gyémántdiplomás Farkas László, aki kun származású, és 1922-ben Kisújszálláson született.

Az ősök? A tatárdúlás után 150 életben maradt menekült visszatért a mai Kisújszállás területén lerombolt 5 településre, közöttük volt György nevű előde, és elkezdték az újjáépítést.

A gyógyszerész úr nagyapja, édesapja mezőgazdász volt. Édesapja id. Farkas László tisztként szolgált az I. Világháborúban. A mellékelt képen látható,  a legmagasabb termetű katona, aki a lövészároknál áll, az orosz fronton. A kollega úrnak van egy leánytestvére, Erzsébet, akinek szintén a föld szeretete tölti be az életét. Karcagon él.

Idősebb Farkas László azt szerette volna, ha fia is mezőgazdász lesz, de ő dacból gyógyszerész karra ment Budapestre. Kedvenc tanárai Halmay és Végh professzorok, akik akkor még adjunktusok voltak.

Ifjabb Farkas László úgy gondolta, hogy a gyógyszerész kar elvégzése után, a mezőgazdász oklevelet is megszerzi. A háború azonban közbeszólt. Id. Farkas Lászlót ismét behívták katonának és a háború végén amerikai fogságba esett. Feleség és leánya elkísérték. A Linz melletti fogolytáborban, családosoknak fenntartott külön szálláson éltek. Majd hazaengedték őket. 1946-ban már édesapja is megbékélt a nem mezőgazdász, de gyógyszerész fiával, aki már akkor Kisújszálláson praktizált.

1949-ben az ifjú Lászlót demokrácia elleni izgatás vádjával Népbíróság elé állították. A vád tanúja régi alkalmazottjuk volt, aki ismerte a családot, a fiatal gyógyszerészt, kiállt mellette és nem engedte, hogy koholt vádakkal elítéljék. A család többi tagja azonban felváltva ült különböző „vádakkal” börtönben.

Farkas gyógyszerész úr elhagyta Kisújszállást és Kistarcsán dolgozott tovább. Majd az államosítás óta Nagykátán vezeti a gyógyszertárát, 57 éve ugyanabban a patikában!

1952-ben megnősült és megszületett Ákos nevű fiúk, aki ma már dr. Farkas Ákos, aki Miskolcon a Bűnügyi Tudományok Tanszékének vezetője. Brüsszelnek is dolgozik, a munkája teljesen leköti, szinte nincs magánélete se.

Farkas László az első Lakiteleki összejövetel résztvevője volt, alapító tag. A gyógyszerész munkacsoportot ő alapította. A szorosan vett gyógyszerészi munka mellett 1960-tól toxikológusként is dolgozott. Megtanulta az orvos-laboratóriumi munkát. Egy évig a környék lakóinak vércukorszintjét mérte – ellenszolgáltatás nélkül. Mivel a permetezés a nagyüzemi mezőgazdaság velejárója volt, a szerves foszforsav észterek alkalmazásának (a DDT után) szinte nem volt gátja. A mérgezés kockázatát csökkentendő el kezdett foglalkozni a kolinészteráz aktivitás gátlásának mérésével.  Kinevezték laboratóriumi főorvosnak. Az Akadémián nemzetközi plénum előtt az aktvitás és az érintettség összefüggéséről tartott előadást.

Családi tragédia árnyékolta be az életüket: felesége tragikus körülmények között elhunyt.

Később újranősült. Felesége Famek Margit, aki szintén gyógyszerész, két gyermek édesanyja, mostanra már 4 unoka örvendezteti a gyémántdiplomás gyógyszerészt és feleségét.

A gyógyszerész úr azért egyszer rövid időre megszakította az 57 év közforgalmú gyógyszerészi munkát, amikor Pest megye tiszti főgyógyszerészévé választották.

Zárszóként elmondja ki az a példakép, aki a dacból választott pályát segítette, hogy átalakuljon élethivatássá. Hegedűs Endre a nagyszerű ember, akiről csak felsőfokon lehet beszélni, aki emberi és erkölcsi példát mutatott. Ő volt a Zöldi Patika tulajdonosa, aki elvette az előző tulajdonos leányát Zöldi Edinát (innen származik a a patika neve). Farkas gyógyszerész úr, ifjabb Hegedűs Endrével is tartja és ápolja a régi kapcsolatot.

Kívánjuk a gyógyszerész úrnak, a kedvenc időtöltései (mert több is van) tegyék teljessé életét, és legyen hozzá meg a jó humora és természetesen egészsége, anekdotázva, fáradhatatlanul tovább.  

Kitüntetései

  • A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa - Kiváló Munkáért Kitüntető Jelvény 1982
  • Pest Megyei Önkormányzat - Semmelweis Ignác Díj 1998
  • Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele 1999
  • A Magyar Gyógyszerész Kamara - Tantus Amor Operis Pharmaciae Emlékérem 2002
  • A Magyar Köztársaság Elnöke - Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 2005

G.M.A.

2007, 2014