Rólunk

Hírek, közlemények

PHOENIX Patikahang felmérés szakmapolitikai kérdésekben

Néhány héttel ezelőtt gyógyszerészeket kérdeztünk meg arról, hogy hogyan látják a gyógyszerellátást érintő legaktuálisabb kérdéseket. Kaló Tamás Vezérigazgató és Kereskedelmi Igazgatóval beszélgettünk a felmérésről és annak eredményeiről.

A PHOENIX PatikaHang kezdeményezés keretein belül konzultáltunk gyógyszertárvezetőkkel a legfontosabb szakmapolitikai kérdésekről. Kérjük, meséljen kicsit ennek a kutatásnak a hátteréről!

A PHOENIX számára mindig nagyon fontos volt, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a gyógyszerészektől arra vonatkozóan, hogy hogyan látnak minket, hogy értékelik szolgáltatásainkat, illetve hogy tudjuk még jobban támogatni a gyógyszertárak munkáját.

A kétévente, közel 1.000 gyógyszertár segítségével elvégzett Vevőelégedettségi Felmérésünk eredményeit részletesen feldolgozzuk és a gyógyszerészi visszajelzések alapján megpróbáljuk a tevékenységünket továbbfejleszteni. A PatikaHang kezdeményezésünk picit más jellegű, itt egy-egy témát ölelünk fel, és ezekkel kapcsolatban konzultálunk a gyógyszerészekkel.
Tavasszal arra gondoltunk, hogy kérdezzük meg a partnereinket néhány aktuális szakmapolitikai témában. Ennek a rövid kérdőívnek készült el most a kiértékelése.

Ez tehát nem a „szokásos” elégedettségi felmérés. Kik vettek részt a kutatásban?

Mintegy 240 gyógyszertárvezetőt kértünk fel, hogy regisztráljanak a PHOENIX PatikaHang oldalra, ahol az önkéntes és anonim online felméréseket le tudjuk bonyolítani. A résztvevő gyógyszerészek többféle gyógyszertárat képviselnek, a földrajzi diverzitás mellett figyeltünk arra, hogy kis és nagy, hagyományos és modern officinával rendelkező, valamilyen együttműködési programhoz csatlakozott és nem csatlakozott patikát egyaránt felkérjünk a részvételre.

Miről szólt konkrétan a legutóbbi felmérés?

Néhány olyan, a gyógyszerellátási rendszert érintő kérdést vettünk ezúttal górcső alá, amelyekkel szinte minden nap találkozunk, és amelyekről folyamatosan beszélünk a szakmapolitikai fórumokon és a gyógyszerészi találkozókon.
Összesen 141 teljesen kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, azaz a meghívott gyógyszerészek közel 60%-a fejtette ki a véleményét, amit ezúton is nagyon köszönök. A gyógyszerészek nagy leterheltsége mellett megtisztelő, hogy ilyen sokan időt és energiát áldoztak a kutatásra és nagyon örülök annak, hogy érzékeny kérdésekben is egyértelmű véleményeket fogalmaztak meg. Ezért is tartom fontosnak, hogy az eredményekről több fórumon is beszámoljunk.

Mely kérdés vagy kérdések voltak azok, amelyekre Ön személy szerint a leginkább kíváncsi volt?

Összességében arra voltam leginkább kíváncsi, hogy melyek azok a problémák, ahol a gyógyszerészek úgy érzik, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor már nagyon sürgős és komoly változásra van szükség. Úgy látom, hogy az eredményekből ez jól kiolvasható: a gyógyszerészek 93%-a azonnali intézkedést vár a gyógyszerek árrése tekintetében, 88%-uk a magidíjak rendezésében, 67%-uk a hiánycikkek kezelésében, míg 55%-uk a súlyos munkaerőhiány megoldásában várják a szakmai képviseletek segítségét és a sürgős szakmapolitikai egyeztetést.
Nagyon elgondolkodtató az is, hogy a résztvevők 77%-a szerint az elmúlt években romlott a betegek gyógyszerellátása. Érdemes végiglapozni az eredmények összefoglalóját, rendkívül tanulságos.

Milyen következtetéseket von le a PHOENIX a felmérés eredményeiből?

Egyrészt fontos felelősségünk, hogy a gyógyszerészek véleményét saját kommunikációs csatornáinkon illetve a szaksajtóban közzé tegyük és vitára bocsássuk. Másrészt piacvezető nagykereskedőként a PHOENIX-nek fontos célkitűzése a gyógyszertárak törekvéseinek támogatása olyan értékteremtő szolgáltatásokkal, amelyekkel hozzá tudunk járulni a lakosság gyógyszerellátási színvonalának illetve a gyógyszertárak versenyképességének növeléséhez. A gyógyszerészek véleménye e célok tekintetében is iránymutató számunkra.

- bf -

2023. szeptember 4.