Rólunk

Hírek, közlemények

Lendületben a PHOENIX

A gyógyszertárak helyzetéről, a PHOENIX piacvezető pozíciójáról, partneri viszonyról, beruházásokról, szolgáltatásokról beszélgettünk Kaló Tamás vezér-igazgatóval.

Több mint egy éve vette át Kaló Tamás a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatói tisztségét dr. Küttel Sándortól. Akkor „Értékek és fejlődés” címmel egy  köszöntőben, majd egy videóinterjúban beszélt a PHOENIX céljairól, digitalizációról, új szolgáltatások lehetőségéről. De mi történt azóta? Hogyan látja ma a gyógyszerpiacot és annak szereplőit? Mi változott, mi fejlődött az elmúlt egy évben?

A gyógyszertárak helyzetéről, a PHOENIX piacvezető pozíciójáról, partneri viszonyról, beruházásokról, szolgáltatásokról beszélgettünk Kaló Tamás vezér-igazgatóval.

Az említett írásban és videóinterjúban az olvasók, nézők új célokról és a fejlesztési szándékokról értesülhettek. És közben jött az első majd a második COVID hullám. Eseménydús első év volt ez.

Eseménydús és fontos év volt 2020 mind a gyógyszertárak, mind a nagykereskedők számára. A COVID rengeteg megpróbáltatást hozott mindannyiunk számára, ugyanakkor jól láthatóvá tette a fejlődési irányokat és rámutatott arra is, hogy az alapértékeink megőrzése mellett többet kell gondolkodnunk a jövőről. Egy régi mondás szerint „a jövő azoké, akik felkészülnek rá a jelenben”.

A 2020-as év két legfontosabb üzenete számunkra az volt, hogy a tervezett fejlesztéseinket gyorsabban kell megcsinálnunk, illetve hogy a napi munka mellett folyamatosan kell új szolgáltatásokon gondolkodnunk. A válság ilyen értelemben lendületet adott nekünk, folyamatosan dolgozunk az ötleteinken, izgatottan várom, hogy bemutathassuk ezeket 2021-ben a gyógyszertárak számára.

Akkor adódik a kérdés, hogy a nagykereskedő szemével milyen ma a patikák helyzete?

A kérdést rövidtávon és hosszabb távon is érdemes körüljárni. A rövidtávú hatások egyértelműek: a COVID súlyosan érinti a frekventált közösségi tereken vagy a kórházak, rendelőintézetek közelében elhelyezkedő gyógyszertárakat. A lakóövezetek közelében működő patikákkal gazdasági értelemben talán kegyesebb a válság, itt elsősorban a helyzet adta nehézségekkel, például az új előírások betartásával kell megbirkózni. Biztos vagyok abban, hogy a körülmények hatására minden gyógyszerész intenzívebben gondolkodik a jövőről, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehet „válságállóbbá” tenni a gyógyszertárat, mint egészségügyi szolgáltatót, és mint gazdálkodó szervezetet. Mindez átvezet minket a hosszabb távú, stratégiai kérdésekhez.

Mik a gyógyszertárak előtt álló stratégiai kihívások?

Érdekes módon a COVID nem változtatott a már korábban megfogalmazott stratégiai kérdéseken, azonban szükségessé tette és aktualizálta ezek átgondolását. Szerintem a három legfontosabb ilyen kérdés a magas színvonalú gyógyszerészi tevékenység, a kiegészítő szolgáltatások minősége és a stabil gazdálkodás biztosítása.

A gyógyszerészi alaptevékenység a betegek számára a legfontosabb szolgáltatás, amihez magas kompetenciájú szakemberek és a gyógyszertáron belül támogató belső folyamatok és kultúra, például folyamatos képzés szükséges. A kiegészítő szolgáltatások is lényegesen hozzájárulnak a vevői elégedettség eléréséhez és fenntartásához, gondoljunk csak a gyógyszerészi gondozás fontosságára. De ide tartozik akár a biztonságot és a betegek, vásárlók könnyebb tájékozódását elősegítő officinai berendezés biztosítása is. Végül, de nem utolsósorban a gyógyszertár hosszútávú gazdasági biztonságának a megteremtése szintén alapvető stratégiai feladat. Ehhez fontos azonosítani a gazdálkodást befolyásoló bevételeket és költségeket, és fontos tudni, hogy milyen piaci lehetőségek állnak rendelkezésre ezek javítására.

Az elmondottakból is látszik, hogy ma egy gyógyszertárvezetőnek nem elég kitűnő gyógyszerésznek lenni, hanem menedzseri feladatokat is el kell látnia.

Ez pontosan így van, és borzasztó nehéz a gyógyszertár működésének minden területére egyaránt odafigyelni. A gyógyszerészi hivatás mellett közgazdásznak, profi beszerzőnek és értékesítőnek, készletgazdálkodónak, marketingesnek, jogásznak, informatikusnak, HR-esnek lenni szinte lehetetlen. Sok gyógyszerésztől hallom, hogy túlterhelt, és a gyógyszertár gazdasági, jogi és adminisztratív feladatainak ellátása miatt sokszor épp az alapfeladatra jut kevesebb idő. Egy nap mindannyiunk számára 24 órából áll, a kérdés számomra az, hogy miben tudnak az ágazat szereplői segíteni egymásnak. 

Gondolom, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy egy nagykereskedő miben tudja segíteni a gyógyszertárak munkáját.

Alapvetően igen. Ugyanakkor egy partneri viszony ennél többet és mást is jelent. Nagyon tanulságos volt számomra 2020 márciusa, amikor a lakossági felvásárlás következtében mind a gyógyszertáraknak, mind a nagykereskedőknek rendkívüli erőfeszítéseket kellett tenniük a biztonságos gyógyszerellátás fenntartása érdekében.

Nagy elismeréssel néztem a gyógyszerészek heroikus küzdelmét és bevallom, újdonsült vezérigazgatóként nagy öröm volt látni a PHOENIX-es kollégáimat is, akik minden területen hihetetlen becsülettel és kötelességtudattal dolgoztak. A felelősségünk a szokásosnál is nagyobb volt, hiszen a helyzet úgy hozta, hogy sok olyan gyógyszertárnak a bizalmát is éreztük, akiknek nem mi vagyunk a fő szállítói. Ez az időszak nagyon világosan mutatott rá, hogy a gyógyszertárak és a nagykereskedők együtt, egymással összefogva a legnehezebb akadályokat is képesek legyőzni. Partnereink többsége megértéssel fogadta a megszokottnál átmenetileg bizonytalanabb ellátást, és nagyon sok erőt adtak nekünk azok a szóbeli és írásos visszajelzések, biztatások, amelyeket a gyógyszertáraktól kaptunk. A rendkívüli időszak végén természetesen mi is kifejeztük köszönetünket a gyógyszerészeknek és a gyógyszertári munkatársaknak munkájukért és kitartásukért szóban, írásban és egy jófajta szíverősítővel is. Azt gondolom, hogy ez a kölcsönösség és egymás támogatása a partneri kapcsolat esszenciája.

Mi az alapja a PHOENIX és a gyógyszertárak közötti partneri kapcsolatnak?

A kapcsolat alappillére a PHOENIX mint beszállító partner által nyújtott nagykereskedelmi alapszolgáltatás. Erre épülnek azok a kiegészítő szolgáltatások, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a gyógyszertári munka során. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezen szolgáltatások elnyerik a gyógyszertárak tetszését. Vevőink bizalmának köszönhetően 2020-ban sikerült megerősíteni vezető pozíciónkat a gyógyszertári piacon, amiért rendkívül hálásak vagyunk.

Alapszolgáltatásunk, illetve alapvető küldetésünk a biztonságos gyógyszerellátásban segíteni a gyógyszertárakat, azaz hogy a megrendelt gyógyszerek a megfelelő időben és mennyiségben, a szigorú szakmai előírásoknak megfelelően a gyógyszertárak rendelkezésére álljanak. A 2020-as év megmutatta, hogy éles helyzetben jól működik a logisztikai tevékenységünk, de azt is megtanultuk, hogy ezt a területet is folyamatosan fejlesztenünk kell. Igazgató kollégáimmal kidolgoztunk egy nagyszabású raktár-modernizálási koncepciót, és a tulajdonosunk maximális támogatása mellett már 2020-ban el is kezdtük a munkát. A projekt három részből áll, hiszen három kereskedelmi központunkat érinti a fejlesztés.

Polgáron növeltük a raktár alapterületét és már üzemszerűen működik az új komissiózó automata. Kecskeméten is egy ilyen automatát helyezünk üzembe, épp most folyik a tesztelés és hamarosan teljes kapacitással indul az új technológia. Legnagyobb telephelyünkön, Fóton pedig nyáron kezdi meg működését az új automata.

A beruházás-sorozat összértéke 2,5 milliárd Ft, ami egyedülálló a hazai gyógyszer-nagykereskedelemben, és valószínűleg országos szinten is az egyik legnagyobb logisztikai beruházás a COVID időszakban. A célunk az, hogy az új raktártechnológia segítségével gyorsabban és precízebben tudjunk dolgozni, azaz tovább javítsuk szolgáltatásunk minőségét. Munkatársaink kemény munkával mindent megtesznek a zökkenőmentes átállás és ellátás érdekében, amiért óriási köszönet illeti őket.

Az alapszolgáltatások minőségének javításán túl mivel tudja még segíteni a PHOENIX a gyógyszertárak munkáját?

Olyan kiegészítő szolgáltatásokkal, melyek hozzáadott értéket jelentenek a gyógyszertárak számára. Segítenek a gyógyszertári szolgáltatások továbbfejlesztésében, megkönnyítik  a  gyógyszerész és a gyógyszertári munkatársak munkáját, versenyképesebbé teszik a patikákat, növelik a bevételeket vagy csökkenti a költségeket.

A PHOENIX legkomplexebb ilyen programja a SZIMPATIKA, amely ma már mintegy 370 független patikának kínál átfogó marketing szolgáltatást, vonzó akciókat és költségelőnyöket. 2020 februárban indítottuk a SZIMPATIKA Plusz kezdeményezést, amely ezen túl nagyon komoly beszerzési előnyöket és kategória menedzsmentet biztosít a gyógyszertáraknak. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy év leforgása alatt már 110 gyógyszertár csatlakozott a SZIMPATIKA Pluszhoz, ez felülmúlta minden várakozásunkat. A patikák érdeklődése töretlen, ez a bizalom pedig arra ösztönöz minket, hogy még jobb szolgáltatást nyújtsunk partnereinknek!

Ezzel elérkeztünk egy nagyon fontos kérdéshez, a gyógyszertári marketinghez. Ez az egyik olyan témakör, mely hosszú idő óta szakmapolitikai vitákat vált ki.

Igen, és nagyon fontosnak is tartom ezt a szakmai vitát. Én azokkal az érvekkel értek egyet, amelyek a versenyképesség megtartása, a vásárló, a betegek jogos igényeinek kielégítése érdekében támogatják a gyógyszertári marketingeszközök használatát.

A jelen és a jövő egészségtudatos vásárlója igényli az információt, és szeretné megérteni, hogy mire költi el a pénzét. A fiatal generáció inspirációt keres, az idősebb generáció kényelmi szolgáltatásokat vár el ma már a gyógyszertárakban is. A gyógyszertáraknak fel kell készülniük ezekre a kihívásokra, és versenyképesnek kell maradniuk az ágazaton kívüli hasonló profilú kereskedelmi egységekkel szemben. Ehhez pedig sokszor beruházások szükségesek, amelyekhez szükséges forrásokat épp a marketing adta lehetőségekből származó többletbevételek biztosítják. A marketing tevékenység véleményem szerint növeli a versenyképességet és a „betegek üdvét” szolgálja. Azzal természetesen egyetértek, hogy alapvető etikai szabályozásra szükség van, és ezekről érdemes széleskörű szakmai vitákat folytatni.

Még egy aktuális szakmapolitikai téma az utóbbi napokból. Hogyan látja a kistelepülések gyógyszerellátásával kapcsolatban hozott intézkedéseket?

Természetesen értem a szándékot, amely a gyógyszertárral nem rendelkező kistelepülések ellátását kívánja javítani, ez egy valóban megoldandó kérdés. Ugyanakkor aggodalommal tölt el az a megoldás, amely a gyógyszertáron kívüli gyógyszer-forgalmazást erősíti. Véleményem szerint ez számos, a biztonságos ellátással és ellenőrzött gyógyszerforgalmazással kapcsolatos szakmai kérdést felvet.

Bízom abban, hogy a jövőben a gyógyszerellátással kapcsolatos problémákra sikerül olyan megoldásokat találni, amelyek nem veszélyeztetik a gyógyszerbiztonságot és nem érintik károsan a gyógyszertárak gazdasági helyzetét sem.

Manapság megkerülhetetlen a digitalizáció kérdése. Milyen fejlesztések történnek a PHOENIX-nél?

A kiegészítő szolgáltatásaink fontos elemei a digitális alapú szolgáltatások. Ezek egy része az adminisztrációt segíti, mint például a számlaadatok átadása XML-formátumban, vagy az éppen most februárban bevezetett e-számla szolgáltatás. A gyógyszertárak könyvelői e szolgáltatások segítségével gyorsabban és pontosabban tudják a könyvelési adatokat a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátani, akik így szinte bármikor tájékozódni tudnak a gyógyszertár aktuális pénzügyi helyzetéről. A PHOENIX mindkét szolgáltatást ingyenesen és önkéntes alapon kínálja, fontosnak tartjuk azt, hogy ez segítség legyen a vevőinknek és ne átállási kényszer.

A digitális szolgáltatásaink másik része a gyógyszertárak napi munkáját hivatott segíteni. Friss példa erre a 2020-ban szintén ingyenesen bevezetett Túra App-unk, amellyel a gyógyszerészek a mobiltelefonjukon is megtekinthetik a gépkocsink aktuális érkezési időpontját.

De hadd emlékezzek meg egy nagyon régi, szinte már természetesnek vett szolgáltatásunkról. Hosszú évek óta biztosítjuk a gyógyszertárak és a gyógyszertári munkatársak számára azt, hogy a phoenix.hu webfelületünkön és a PHOENIX Futárban apróhirdetéseket helyezzenek el. Havonta mintegy 300 hirdetés segíti a gyógyszertárakat a munkaerő biztosításában, illetve abban, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő munkahelyet.

Az interjú elején említette, hogy új szolgáltatásokon is dolgoznak. Mit lehet ezekről elárulni?

Remélem a kollégáim nem mossák meg nagyon a fejemet, ha megemlítek néhány új kezdeményezést.

Az online vásárlások felfutása egyértelmű tendencia a gyógyszertáraknál is. A SZIMPATIKA patikák számára készítünk egy olyan univerzális megoldást, amelynek segítségével ki tudják használni az erős márkanév adta lehetőségeket, mégis minden patikának saját online áruháza lehet. Mi egyszerűen csak WebTér-nek neveztük el ezt a megoldást, amit már tavasszal szeretnénk bemutatni a patikáknak, és amivel előreláthatólag nyáron tudunk élesben indulni.  

Ezen kívül dolgozunk egy E-learning platformon, amivel gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek akkreditált és egyéb szakmai továbbképzését szeretnénk segíteni.

A továbbképzéseket nem csak e-learning, hanem hagyományos formában is szeretnénk támogatni, ezért már most márciusban elindítjuk tanfolyamainkat a Szegedi Egyetemmel együttműködve. Szinte minden hónapban tervezünk egy-egy napos továbbképzést az ország különböző pontjain.

Végül hadd említsem meg a szintén az első félévben bevezetendő Patikahang programunkat, amely egy piackutató, piacinformációs platformot kínál majd a gyógyszertáraknak. Szóval lendületben vagyunk.

Az új szolgáltatásokon kívül mit vár 2021-től?

Amit nagyon várok, az a személyes találkozás! Az nem lehet, hogy a PHOENIX 25 éves születésnapját ne a partnereinkkel együtt ünnepeljük meg 2021-ben! Hiszen oly sok minden van, ami ebben a negyedszázadban történt, és amit szeretnénk megköszönni a gyógyszerészeknek, partnereinknek!

 

-pzs-

2021. máricus 2.