Rólunk

Hírek, közlemények

Gyógyszerészi kompetencia a beszerzésben

A gyógyszerellátás kihívásokkal teli időszakot él meg. A pandémia és a háború váratlanul megjelenő, nagy horderejű külső környezeti változásokat hozott, miközben a piaci folyamatokban is markáns átalakulásokat látunk. Dr. Gyetvai Lászlóval, a PHOENIX beszerzési igazgatójával beszélgettünk átalakuló szerepkörökről, ehhez történő alkalmazkodásról, valamint a teljes gyógyszerellátási rendszer megértésének fontosságáról.

Dr. Gyetvai László

A PHOENIX Pharma Zrt. beszerzési igazgatója, 2021. február 1-je óta tölti be ezt a pozíciót. 2017-ben csatlakozott a PHOENIX csapatához, trade menedzserként, ezt megelőzően 7 évet töltött közforgalmú gyógyszertárban. Végzettségét tekintve szakgyógyszerész és logisztikai rendszertervező. A magyar vidék, ezen belül is a tolnai dombság szerelmese. Gyerekkorát Hőgyészen töltötte, ahol nagyszülei voltak a helyi gyógyszerészek, de a mai napig szívesen tölti ott idejét szülei társaságában. Szabadidejében járja a világot, híres borvidékeket fedez fel, sok időt szentel kedvenc sportjának, a tenisznek, és tervezi jövőjüket a párjával.

Ön gyakorló gyógyszerészként kezdte pályafutását, jelenleg pedig a PHOENIX Pharma Zrt. beszerzési igazgatója. Hogyan alakult ez így, és milyen kapcsolatot lát a két feladatkör között?

Az elmúlt években átalakulóban van a gyógyszerellátás, és a változás komplexitásának megértésében nagy segítségemre van, hogy nemcsak végzettségem szerint vagyok gyógyszerész, hanem hosszú évekig dolgoztam is gyógyszertárban. Az egyetemről kilépve szerettem volna minél jobban megtanulni a szakmát, így természetes volt, hogy gyógyszertárban helyezkedem el.

Az itt eltöltött évek nagyon jó rálátást adtak a szakma és a gyógyszertárak helyzetére, megértettem a gyógyszerészi munka felelősségét, a betegközpontú gyógyszerészi gondolkodást, és persze szembesültem a gyógyszertárak nehézségeivel is. A gyógyszertári munka mellett egy idő után elkezdtek foglalkoztatni a teljes gyógyszerellátási rendszert érintő kérdések. Elhatároztam, hogy a nagykereskedelmi oldalon folytatom a pályámat, és nagyon örültem, hogy a PHOENIX Beszerzési Osztályának a munkájába tudtam bekapcsolódni. A beszerzési munka során alapvetően a gyógyszergyártókkal vagyunk kapcsolatban, de ezer szállal kötődünk a gyógyszertárakhoz is. A teljes ellátási lánc igényeinek szem előtt tartása nagyon fontos alapja a sikeres működésünknek. Sokat segít a munkám során, hogy a gyártói és nagykereskedői szempontok mellett értem a gyógyszertári szempontokat is.

Mi a nagykereskedő szerepe a gyógyszer-ellátási láncban?

Úgy látom, hogy az ellátási lánc minden tagjának változik, fejlődik a szerepköre. A nagykereskedők alapfeladata, azaz a gyógyszerek nagyvolumenű beszerzése, a szigorú szakmai előírásoknak megfelelő tárolása és a gyógyszertárak és kórházak napi ellátása nagyon fontos hozzáadott értéket jelent a gyógyszerellátásban. A mi feladatunk az országos gyógyszerkészlet nagy részének szakszerű kezelése és finanszírozása, és igényeknek megfelelő, azonnali rendelkezésre bocsátása. A nagykereskedők a híd szerepét töltik be a gyártás és a közvetlen betegellátást végző intézmények között, nagyon fontos az, hogy értsük mindkét oldal igényeit. Helyzetünknél fogva azonban nem csak összekötők, hanem sokszor ötletadók, kezdeményezők is vagyunk, hiszen talán mi látjuk legátfogóbban a teljes szektort. Jó példa erre a Medikáció e-learning felületünk, amely gyógyszerészek és szakasszisztensek számára kínál szakmai fejlődési lehetőséget többek között gyártói ismeretanyagok tekintetében. 

Az alaptevékenységünkhöz számos speciális feladat is kötődik, ilyen például a hazai ellátási rendszerben nem elérhető gyógyszerek hatósági engedély alapján történő beszerzése.

A PHOENIX-nél azonban egy ideje már nem csak az alaptevékenységünket tekintjük feladatunknak. Mivel szembesülünk a teljes ellátási lánc kihívásaival és rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával, ezért képesek vagyunk olyan logisztikai és azon túli területekre is kiterjedő szolgáltatásokat kidolgozni, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a gyógyszertárak és a gyártói oldal számára is. Ennek megfelelően ma már egy kiterjedt szolgáltatásmátrixszal állunk a gyógyszerellátás szereplőinek rendelkezésére.

Mely pontokon kapcsolódik be a beszerzés a nagykereskedelmi tevékenységbe?

A beszerzésre úgy tekintek, mint a PHOENIX minden tevékenységével és mozzanatával kapcsolatban álló folyamatra, így bátran mondhatjuk, hogy működésünk egyik központi és nélkülözhetetlen eleme. Azt az analógiát szoktam használni, hogy az osztályunk olyan, mint az emberi szervezetben a szív – egyfajta motor, ami lehetővé teszi a működést, hajtja az előrelépést. Az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szervezeti egységként vagyunk jelen a PHOENIX hétköznapjaiban, amire nagyon büszkék vagyunk.

Hogy néz ki az osztály felépítése, milyen feladatokat látnak el?

A gyógyszerellátás fejlődésével nekünk is lépést kell tartanunk, ezért néhány éve már azon dolgozunk, hogy egy még strukturáltabban és hatékonyabban működő szervezetet hozzunk létre. Ennek megfelelően két fő irányt alakítottunk ki: az operatív és a stratégiai beszerzést.

Az operatív beszerzés a klasszikus értelemben vett beszerzési funkciókat látja el, a termékek rendelését és készlet-gazdálkodását. Ez természetesen kritikus feladat a működésünk során, hiszen mintegy 500 beszállító partner irányában kell kialakítanunk a naprakész rendelési struktúrát. A több mint 14.000 cikkféleségünk készlet-fenntartása, időbeni beérkezése óriási felelősség, amit olyan időszakokban is biztosítanunk kell, amikor lényegesen növekednek az igények. Az utóbbi két évben a járvány időszakában erre számos példa volt. Azt látjuk, hogy a rendelési mennyiségek ingadozása sajnos azóta is nagy, így kiemelt figyelmet fordítunk erre a feladatunkra annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás folyamatosságát minden körülmények között biztosítani tudjuk.

A stratégiai beszerzés alapfeladata a gyártókkal való hosszútávú együttműködés és együtt gondolkodás biztosítása. Áttekintjük a kereskedelmi kapcsolatainkat, de ezen túlmenően fókuszba helyezzük a hazai gyógyszerellátás közép- és hosszútávú tendenciáit és feladatait is. A gyártókkal való együttműködés mellett fontos feladatunk a PHOENIX stratégiai céljainak támogatása is.

Részt veszünk például a kereskedelmi kollégákkal együtt a gyógyszertárak számára nyújtott szolgáltatások kialakításában és napi megvalósításában is, jó példa erre a Szimpatika program, a Medikáció e-learning szolgáltatás vagy a kórházi üzletágunk fejlesztése. Logisztikai kollégáinkkal is rengeteg közös munkánk van, fontos törekvésünk például a gyártóknak nyújtott logisztikai szolgáltatásaink bővítése.

„… fontos a szakmai kötődés: a PHOENIX-nél a beszerzési osztályon is több gyógyszerészi vagy asszisztensi végzettséggel rendelkező kollegával dolgozunk együtt.

Hogyan tudják felmérni a partnerek igényeit? Ráadásul egy ilyen dinamikusan változó piacon?

Több irányból közelítjük meg ezt a kérdést, mert egy valóban bonyolult feladatról van szó. Egyrészt fontos a szakmai kötődés: a PHOENIX-nél a beszerzési osztályon is több gyógyszerészi vagy asszisztensi végzettséggel rendelkező kollegával dolgozunk együtt. Ez már az én kiválasztásomnál is döntő szempont volt, és azóta sem változott.

Emellett nagyon jól együttműködünk a társosztályokkal és folyamatosan segítjük egymás munkáját.

A gyógyszertár-látogatóink például szinte minden hazai gyógyszertárral kapcsolatban vannak és folyamatosan továbbítják a gyógyszerészek igényeit és visszajelzéseit felénk. Szorosan együttműködünk azokban az esetekben is, amikor egyedi beszerzésekre érkezik igény, de új termékek felkutatásában és kialakításában is segítjük egymás munkáját. Ez egy olyan szinergia, ami a teljes ellátás számára előnyt jelent.

Az osztályunk kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az OGYÉI és más szakmai hatóságok illetve a PHOENIX között élő és interaktív együttműködés legyen. Sokat egyeztetünk, ami nagyon sok előnnyel jár, és hozzájárul ahhoz, hogy a gyógyszerellátás fenntartható és biztonságos legyen minden körülmények között.

Mindezeken túl közvetlen kapcsolatban vagyunk az egyedi igényekkel jelentkező gyógyszertárakkal is. Ilyenek az egyedi gyógyszerbeszerzések, az egyedi méltányossági kérelmek és a hiánytermék menedzselési folyamatok is. Itt nem csak az érintett nem regisztrált gyógyszerek beszerzését végezzük, hanem szakmai támogatást is nyújtunk: milyen esetben melyik folyamatot kell a patikának elvégeznie, melyik hatósághoz tud fordulni a kérésével, mire figyeljen az előírt dokumentum kitöltésénél, stb., amelyhez további segítségünkre van a PHOENIX professzionális minőségbiztosítási csapata. Ez a tevékenység  nagy felelősséggel jár, de nincs számunkra annál jobb érzés, mint amikor egy súlyos betegnek egy külföldről történő egyedi gyógyszerbeszerzéssel segíteni tudunk. Éppen nem is olyan rég kaptam visszajelzést az egyik beteg családjától, hogy az érintett családtag állapota kiemelkedő javulást mu-tat egy ilyen egyedi folyamat során általunk beszerzett gyógyszernek köszönhetően. Azt hiszem, az ilyen pillanatokért érdemes ezt a munkát csinálni.

Többször is említette a gyógyszerhiány kérdését. Mi áll ennek a hátterében?

A gyógyszerhiány a szakmánkban folyamatos téma, sajnos az utóbbi időben rosszabb lett a helyzet.

Mikor hiánytermékekről beszélünk, többen elsősorban a nagykereskedelmi beszerzésből fakadó hiányokra gondolnak, holott, ha alaposan megvizsgáljuk a célirányos mutatószámokat, akkor látható, hogy többnyire általunk megrendelt, és a gyártó által nem szállított termékekről van szó. Az alapprobléma az, hogy a gyártók előzetes gyártási terve könnyen pontatlanná válik a gyors és kiszámíthatatlan változások miatt. A világjárvány vagy a szomszédunkban dúló háborús konfliktus olyan helyzetet teremtett, amivel korábban nem szembesült az ellátási rendszer. A pánik-vásárlások például hirtelen hatalmas keresletet okoznak egy-egy termék vagy termékcsoport esetében.

Értesüléseink szerint a gyártók szembesülnek alapanyag hiánnyal is, ami ellehetetleníti vagy időben eltolja az adott termék gyártását. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyógyszer speciális tervezési metódus során készül, így mihelyst porszem kerül ebbe a finomhangolt gépezetbe a lánc bármelyik pontján, a probléma nagyon hamar eszkalálódik és ostorcsapás-jelleggel hat az ellátási lánc minden szereplőjére.

Másrészt a piac mérete is jelentős befolyással bír ebben a kérdésben. Magyarország kis piac és az európai országok nagyrészéhez mérten alulárazott, ami a gyártók szemében sajnos fontos tényező. Ez legtöbbször nem azt jelenti, hogy egyes gyógyszereket egyáltalán nem szállítanak, hanem jellemzően inkább időben elcsúsztatott vagy korlátolt hozzáférésű szállításokat tapasztalunk.

Természetesen tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és azt is, hogy a hiányok csökkentéséért nagykereskedőként mindent meg kell tennünk. Napi szinten beszélek a gyógyszerészekkel erről is, kiemelt feladatunk az ellátás fejlesztése.

Ön is egyeztet ebben a kérdésben közvetlenül a gyógyszertárakkal?

Természetesen. Ebben a témakörben és sok másban egyaránt. A PHOENIX egy innovatív nagykereskedő, azonban a személyes kapcsolattartás tekintetében tradicionálisak vagyunk – alapvető filozófiánk, hogy közvetlen módon is elérhetők legyünk a gyógyszertárak számára. Kollégaként tekintünk egymásra, hajlandók és képesek is vagyunk érdemben segíteni egymást, hiszen egymás szempontjainak jobb megértése a gyógyszerellátás fejlődésének katalizátora.

 

-bf-

2022. május 2.