Rólunk

Hírek, közlemények

A PHOENIX Pharma Zrt. válasza a Gyógyszerészi Kamara nyílt levelére

Tisztelt Dr. Hankó Zoltán Elnök Úr, Tisztelt Dr. Nyíri László Elnök Úr!

Néhány évvel ezelőtt egy bizonytalanságokkal, kockázatokkal és kihívásokkal teli időszak köszöntött ránk. A mindannyiunk számára nagy nehézségekkel járó koronavírus járványt követően az Ukrajnában kitört háború magas inflációt, energiaellátási zavarokat, illetve a háború további eszkalálódásától és a mélyülő gazdasági válságtól való félelmeket hozott magával.

A gyógyszer-nagykereskedelem és a gyógyszertárak e nehéz helyzetben talán még szorosabb együttműködésben és egymásrautaltságban dolgoznak. A pandémia időszaka bebizonyította, hogy óriási jelentősége van a két szektor kölcsönös bizalmon alapuló összefogásának, amelynek eredményeképp együtt, a legnehezebb körülmények között is biztosítani tudtuk a lakosság folyamatos és biztonságos gyógyszerellátását. Az elért eredményeinkre büszkék lehetünk, azonban az együttműködésre és összefogásra továbbra is szükség van.

E gondolatok mentén szeretnék válaszolni a PHOENIX Pharma Zrt. képviseletében a gyógyszernagykereskedők részére írt levelükre, amelyben „elvárásukat” fejezik ki arra vonatkozóan, hogy a nagykereskedők ne alkalmazzanak a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység színvonalának megtartását a kialakult nehéz gazdasági helyzetben lehetővé tevő szolgáltatási díjakat.
 

 1. A gazdasági környezet romlása, amit az utóbbi hónapokban tapasztalunk, minden állampolgárt és gazdálkodó szervezetet kihívások elé állít. Minden egyes nap tapasztaljuk, hogy így vannak ezzel a gyógyszertárak, és így vannak ezzel a nagykereskedők is. Sőt a nagykereskedelmi alaptevékenység az átlagosnál is erősebben kitett az inflációs nyomásnak, hiszen a bérköltségek (≈15% emelkedés) és energiaköltségek (≈300% emelkedés) drasztikus növekedése mellett elsősorban a szállítási költségek változása (≈ 25% emelkedés az üzemanyag árfixálás ellenére) érinti a tevékenységünket. Talán Önök által is ismert adat, hogy nagykereskedelmi raktárainkból indulva PHOENIX-es áruszállító autóink minden egyes nap mintegy 50.000 km-t tesznek meg az ország útjain (azaz szimbolikusan az Egyenlítőt naponta megkerülve), hogy biztosítsák a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást a gyógyszertárak és kórházak, azáltal közvetett módon a lakosság részére. A gyógyszer-nagykereskedelem évek óta elkeseredett harcot vív a folyamatosan romló gazdasági körülményekkel: mivel az árrésünk a 20 éve elmaradó valorizáció, a 2012-es jogszabályi csökkentés és a piaci verseny következtében folyamatosan csökken, így jelentős költségcsökkentő és hatékonyságnövelő intézkedésekkel tudtuk és tudjuk fenntartani a jelenlegi európai színvonalú nagykereskedelmi szolgáltatásunkat. A most kialakult gazdasági helyzetben azonban a megszokott szolgáltatási színvonal nem fenntartható. Mi a PHOENIX-nél megpróbáltunk egy olyan megoldást kidolgozni, amely a gyógyszertárak többségét nem, vagy nem jelentős mértékben érinti, a gyógyszertárak részére átadott rabattkedvezményt nem csökkenti, azonban minimális fedezetet nyújthat a jelentős többletköltségek egy részére. Biztosak vagyunk abban, hogy nem kerülte el sem gyógyszerész partnereink, sem Elnök urak figyelmét, hogy az általunk bevezetett „Szállítási díj” a gyógyszertárak többségét egyáltalán nem terheli, illetve a rendelési szokások minimális változtatásával minden gyógyszertár számára elkerülhető. Az Önök által említett „Szolgáltatásfenntartási díjat” a PHOENIX jelen pillanatban nem vezette be.
   
 2. A gazdasági válság egyértelműen rámutat arra, amit a PHOENIX és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége is hosszú ideje szorgalmaz: a szakmai szervezeteknek sürgősen egyeztetniük kell elképzeléseiket a jelen és a jövő fenntartható gyógyszerellátása érdekében. Az egyeztetés eredményeképp ki kell alakulnia egy olyan jövőképnek, amely rövid- és hosszútávon is garantálja a gyógyszerellátás szereplőinek szakmailag magas színvonalú és gazdasági stabilitást is nyújtó működését. Biztosak vagyunk abban, hogy valamennyi gyógyszerellátásban dolgozó szakmai szövetség értékes véleménnyel tud hozzájárulni a párbeszédhez, amelynek eredményeképp egyeztetett, konszenzuson alapuló javaslatokat tudunk megfogalmazni és az egészségpolitika részére eljuttatni. Bízunk abban, hogy Önök a Magyar Gyógyszerészi Kamara részéről is szívesen vesznek majd részt a szakmai párbeszédben, és módunk lesz a nyílt levelek alternatívájaként személyesen is egyeztetni álláspontjainkat.
   
 3. A gazdasági keretfeltételek romlása lehetőséget ad, sőt rá is kényszerít minden a gyógyszerellátásban érdekelt szervezetet arra, hogy felülvizsgálja korábbi álláspontját egyes kérdésekben. Bízunk benne, hogy a szűkülő árrés, a magas infláció, a munkaerőhiány és a gazdasági helyzet előrelátható további romlása az MGYK Elnökségében is elindított már olyan párbeszédet, amely a korábbi álláspontok újragondolását, vagy a súlypontok áthelyezését jelenthetik. Kérjük, ebben a helyzetben nyújtsanak sürgős és valós segítséget a gyógyszertáraknak, többek között az alábbi területeken:
 • a több mint 10 éve nem valorizált támogatott gyógyszerárrés és a mintegy 20 éve nem változtatott magidíjak emelésének az eddiginél hatékonyabb képviselete a Kormány képviselőivel folytatott egyeztetéseken. Határozottan kérjük Önöket, hogy tárgyaljanak forrásbevonásról, és ne a nagykereskedelmi árrés csökkentését tekintsék megoldásnak ebben a kérdésben
   
 • ma a gyógyszertárak több mint 80%-a tagja valamilyen együttműködési rendszernek, amelyek jelentős többletbevételt és költségcsökkentési lehetőséget biztosítanak a gyógyszertáraknak. Határozottan kérjük Önöket, hogy ne javasolják a jogalkotónak az együttműködési lehetőségek betiltását vagy nehezítését, hiszen ez súlyos gazdasági és szakmai károkat okozna a gyógyszerészek többségének. Az együttműködési rendszerek hatékony gyógyszertári munkát tesznek lehetővé a szakmai színvonal fenntartása vagy növelése mellett. A nagykereskedelem és a gyógyszertárak ilyen jellegű együttműködése gyakorlatilag minden európai országban a legsikeresebb megoldás a gyógyszertárak gazdasági helyzetének – állami szubvenció bevonása nélküli – javítása és a gyógyszerellátás fenntartható működésének biztosítása érdekében
   
 • a gyógyszertárak árrésbevételének jelentős része az OTC gyógyszerek és egyéb termékek (pl. étrendkiegészítők) forgalmából adódik. Határozottan kérjük Önöket, ne e termékkör marketinglehetőségeinek korlátozásán dolgozzanak, mert e forgalom csökkenése a gyógyszertárak eredményének jelentős romlásához fog vezetni, ami kritikus helyzetet teremthet esetükben. Bármilyen korlátozás tovább gyengítené a gyógyszertárak lehetőségeit, akik e területen már most is versenyhátrányban vannak a drogériákkal és szupermarketekkel szemben  
   
 • határozottan kérjük Önöket, hogy ne képviseljenek olyan, a gyógyszerellátás jövőjére vonatkozó elképzeléseket, amelyek a gyógyszertárak gazdasági ellehetetlenüléséhez vezethet. Kérjük, vizsgálják felül álláspontjukat, amely jövőképként a betegek minimális szükségleteinek kielégítésére (ún. „szükségleti elv” szerinti struktúra) helyezi a hangsúlyt, és nem a betegérdekekre és a gyógyszerészi kompetencián alapuló minőségi gyógyszertári szolgáltatások fejlesztésére
   
 • A gyógyszertárak és a fiókgyógyszertárak száma 10 éve folyamatosan csökken, és sajnos nem látható olyan intézkedés, amely megállítaná ezt a folyamatot. Az idős betegek gyógyszerellátása elsősorban a kistelepüléseken folyamatosan romlik. Minden bezárni kényszerülő gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár mögött ott áll egy gyógyszerész, aki minden erőfeszítése ellenére sem tudja tovább üzemeltetni a gyógyszertárát. Ennek okai egyrészt az emelkedő költségekben, másrészt a gyógyszerészhiányban keresendő, amiben sajnos szintén nem várható lényeges javulás. A helyzet a fiókgyógyszertárakra vonatkozó szabályok bátor reformjával gyorsan, hatékonyan és az állam számára lényeges többletkiadással nem járó módon megoldható lenne. Kérjük, vegyék napirendre ezt a kérdést a megbeszéléseik során!   

Tisztelt Elnök Urak!

A gyógyszer-nagykereskedők és a gyógyszertárak nem egymás ellenfelei, hanem a szoros szakmai és gazdasági egymásrautaltságuk miatt egymás természetes szövetségesei. Ezt tapasztaljuk minden egyes nap a munkánk során. Meggyőződésem, hogy a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és a Gyógyszerészi Kamara is csak egymással összefogva, egymással eszmét cserélve és egymást támogatva tudnak a súlyos külső kihívásokkal szembenézni. Alakítsunk ki folyamatos párbeszédet, fogalmazzunk meg közös javaslatokat! A PHOENIX részéről mi kezdeményezünk, illetve örömmel támogatunk minden olyan párbeszédet, amely a gyógyszerellátás jelenlegi és jövőbeli kihívásaira keresi a választ.

Üdvözlettel:

Kaló Tamás
Vezérigazgató
Kereskedelmi Igazgató

2022. július 4.