Rólunk

Hírek, közlemények

A gyógyszerellátás és a tudomány metszéspontjában

 

Dr. Barcsay István, a PHOENIX Pharma Zrt. Regionális Kereskedelmi Igazgatója közel 40 éve vált gyógyszerésszé, és hivatását azóta is őszinte szeretettel űzi és támogatja. Mi bizonyíthatná ezt jobban, minthogy a mai napig oktat és államvizsga elnök a Szegedi Orvostudományi Egyetemen? Nem mellesleg pedig a PHOENIX Pharma Zrt. közép- és dél-magyarországi régiójának kereskedelmi tevékenységét irányítja immáron több mint 20 esztendeje. Pályájáról, a régió sajátosságairól, valamint a szakmát érintő gondolatairól kérdeztük Istvánt.

Dr. Barcsay István

2000 nyara óta tagja a PHOENIX Pharma Zrt. csapatának. Regionális Kereskedelmi Igazgatóként a szegedi és a kecskeméti telephelyet irányítja. Dolgozott Szegeden a Gyógyszerésztudományi Karon. Volt az Egyetem intézetvezető főgyógyszerésze. Szakgyógyszerész, egyetemi doktor. Másoddiplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Szegeden született, Szegeden él. Családjának 1875-től itt volt a gyógyszertára. Lánya szintén gyógyszerész, ő az ötödik generáció a család gyógyszerészeinek sorában. Ha van ilyen, akkor egy „polgár” a gyógyszerészek világában!

Hogyan indult a pályafutása? Honnan jött Önnek a gyógyszerészi hivatás?

Az én szakmai pályafutásom 1863-ban indult. Akkor kapta meg a dédapám a gyógyszerészi oklevelét és a család belső törvényei szerint, attól kezdve az elsőszülöttek patikusnak tanultak. Jómagam immáron a negyedik nemzedék vagyok a sorban. 1875-től birtokolta a család Szegeden az Isteni Gondviselés Gyógyszertárat egészen az államosításig. Így lett Édesapám tulajdonosból alkalmazott! Főgyógyszerésze egy új világnak, a formálódó szocialista gyógyszerellátásnak, a Gyógyszertári Központnak. Érdekes visszagondolni, hogy azóta mekkora utat tettünk meg.

Engem 1983-ban avattak gyógyszerésszé Szegeden. Az első évek a Gyógyszerész Karon teltek. Érdekesség, hogy ekkor a Helia kozmetikum család megszületésénél is „bábáskodtam”. Az intézeti évek után helyettesítő gyógyszerésznek álltam. Megismertem Csongrád-Csanád megye gyógyszertárait, kicsiket és nagyokat. Volt, ahol a takarítónővel ketten dolgoztunk a gyógyszertárban és volt, ahol több mint hatvanan voltunk! Jó iskola volt, nagyon sokat lehetett tanulni! Mai napig nagy hasznomra válik, hogy ilyen széles spektrumát ismerhettem meg a gyógyszertári munkának. Szakvizsgáztam, doktoráltam, majd ezt követően gyógyszertárvezető lettem.

1993-tól 1996-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem intézetvezető főgyógyszerésze voltam. Közben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egészségügyi szakközgazdász diplomát szereztem 1996-ban.

Mióta tagja a PHOENIX kollektívájának?

2000-ben vettem át a Heliomed Gyógyszerkereskedelmi Rt. vezérigazgatói feladatait, végig járva a felső vezetés létrafokait. Ebben az évben kapcsolódott a pályám a PHOENIX-hez, mivel ekkor vásárolta meg a Társaság a Heliomed részvényeit. Ettől a pillanattól kezdve a PHOENIX szegedi kereskedelmi vezetőjeként folytattam a munkámat.

Mely régiót öleli fel az Ön által irányított terület?

Szeged ellátási területe is megváltozott a PHOENIX segítségével: kilépett a regionális szerepből és Csongrád-Csanád megye mellett Békés megye nyugati, Bács-Kiskun megye déli településeit is innen látjuk el. További nagy ugrás volt a Telephely életében, amikor Pécsen átrakót nyitottunk és onnan kezdtünk el Baranya és Tolna megyébe szállítani. Tizennégy évvel ezelőtt megbíztak a Kecskeméti Kereskedelmi Központ vezetésével is. Így kereskedelmi szempontból hozzám került Bács-Kiskun megye, Békés megye, Szolnok megye egésze, valamint Pest megye és Fejér megye déli része.

A pályámon volt két év, amikor Polgáron is elláttam a kereskedelmi vezetői feladatokat. Akkoriban, ha három tenger nem is mosta az irányításom alá tartozó ellátási terület határait, de elmondható, hogy a PHOENIX forgalmának 40%-a ezen a területen realizálódott. Mindezek mellett is Szegeden vagyok igazán otthon. Itt élek. Ide köt az Egyetem. Itt ismernek a legtöbben. Itt ismerem a legtöbb embert. Szeged nekem a világ közepe! Azt mondják, hogy ott van az ember otthon, ahol a legtöbb nevet ismeri a piacon és a temetőben. Én elég sokat ismerek mind a két helyen. Derék polgárokat a dualizmus Magyarországának „második” városában. Az ígéret földje volt ez a török hódoltság után: Bácska és Bánát gabonája Szegeden át ömlött a birodalom belsejébe. Az árvíz (1879) után európai nagyvárossá vált, 1920 után egyetemet kapott és ma is egy gyönyörű és élhető város kelet és nyugat határán.

Milyen eltérések tapasztalhatók az Ön által vezetett régió és az ország többi része között?

Sokfelé megfordultam és a különböző területeken szerzett tapasztalatom az, hogy a hétköznapok gyakorlatában vannak ugyan árnyalatnyi különbségek, de a megbízhatóság, a szakmaiság, a kimondott szó ereje a valódi érték mindenütt. De természetesen a vásárlóerőben nagy eltérések mutatkoznak régiónként, és kelet felé haladva ez tendenciaszerűen csökkenő mértéket mutat. Ez alapjaiban befolyásolja a vásárlási értékeket, a gyógyszertári árképzést, az eladható termékek összetételét. Ezekre a tényekre megfelelő válaszokat kell adnunk a raktári készletezésünkben, a partnerprogramjainkban és az akcióinkban.

Hogyan tud a PHOENIX segíteni ebben a gyógyszertáraknak?

Ezeken a gondokon tud enyhíteni Társaságunk a havi kereskedelmi ajánlataival, ahol jellemzően nagyforgalmú cikkekre ad kedvezményt. De ugyancsak nagy népszerűségnek örvendenek az „eszközös” akcióink. Ezekben a kiválasztott műszaki termékeket a gyógyszertárig szállítjuk, melyek fedezetét az akcióban szereplő készítmények után járó kedvezmény képezi. Ezáltal olyan eszközvásárlásban segítjük a gyógyszertárakat, amelyet egyébként is meg kell valósítaniuk, ugyanakkor így nem jelent számukra többletköltséget a beruházás.
A Szimpatika és azon belül a Szimpatika Plusz együttműködési programunk is jelentős többletbevételt és számos költségcsökkentési lehetőséget kínál a gyógyszertáraknak. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy a nagykereskedők e programokkal is támogassák a gyógyszertárakat.
Sőt, most egy új, modern logóval megújítjuk és az eddiginél is láthatóbbá tesszük a Szimpatikát a betegek és vásárlók számára. Nagyon örülünk a gyógyszerészek érdeklődésének és pozitív visszajelzéseinek!
Szintén sikeresek vagyunk a COVID-járvány idején kialakított, online felületen megvalósított PHOENIX Továbbképzéseinkkel. A gyógyszerészeknek nem kell utazniuk egy-egy továbbképzési napért, hanem a számítógépük előtt ülve, „egyidejű” jelenléttel teljesítik a 16 kredit ponthoz szükséges feltételeket. Online kérdezhetnek az előadótól, megkaphatják az előadások anyagát, és minden lehetőség adott, amit a személyesen tartott továbbképzéseken megszokhattak. Szóval amennyire tudunk, törekszünk arra, hogy a nehézségeket kiegyenlítsük, és a patikákat a lehető legjobban támogassuk.

Említette a Szegedi Orvostudományi Egyetemet. Milyen indíttatásból és mióta végez oktatói tevékenységet?

Azt szokták mondani, hogy a tanár, a pap és a színész egy tőről fakad. Exhibicionistának kell lennie, bátran meg kell mutatnia magát. Én mindig szívesen oktattam és a civil életemben is van bennem „tanáros” attitűd. Lassan belenőttem a Szegedi Gyógyszerész Kar életébe. A Kari Tanács tagjává választottak, államvizsga elnök lettem, címzetes egyetemi docensi címet kaptam: sok-sok feladat, sok-sok megtiszteltetés. Államvizsga Elnökként immár 15 éve tevékenykedem. Az Elnök feladata az államvizsga törvényességének biztosítása és az sem árt, ha rendelkezik a szakma átfogó ismeretével.

Szolgálat ez és megtiszteltetés. Ha visszagondolok, kb. 400-500 hallgató szerezte meg a diplomáját az évek során nálam, és ez büszkeséggel tölt el.

Mi volt a legérdekesebb dolog, amit az oktatói pályája alatt tapasztalt?

1991-1993 között indultak a patikai informatikai rendszerek, a hallgatók számára akkor hoztuk létre az első számítógépes kabineteket. Ma már hihetetlen, hogy volt olyan világ (pontosabban, csak olyan volt), ahol papír alapú adatbázisokon kívül nem létezett más adathordozó. Új és izgalmas terület volt megismerni és megismertetni a hallgatókkal ezt az új világot!

... Az Egyetem szakmaisága és a PHOENIX operatív ereje együttesen fantasztikus sikereket ért el a továbbképzések területén. ...

Milyen a kapcsolat a Szegedi Egyetem és a PHOENIX között?

A PHOENIX, mint jogutód, az a cég, amelyik egykor létrehozta a Gyógyszerészettudományi Kar legnagyobb alapítványát. A célja az volt és ma is az, hogy támogassa a hallgatók tudományos tevékenységét, az oktatás technikai fejlesztését, a kongresszusi megjelenést és még ezer dolgot, ami előre viszi a szakmánkat. Így esett a PHOENIX választása a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítványra a szakmai továbbképzéseink lebonyolításában is például.

Az Egyetem szakmaisága és a PHOENIX operatív ereje együttesen fantasztikus sikereket ért el a továbbképzések területén. Ma már a személyes részvétel helyett inkább az online konferenciákat részesítjük előnyben a hallgatóink biztonsága, kényelme és a lebonyolítás rugalmassága okán. Így vegyíteni tudtuk ezeket az előnyöket a személyes jelleggel, hiszen a képzés továbbra is egyidejű, élő és interaktív. Nagy öröm számunkra, hogy csak a tavaszi félév során 490 sikeres vizsgát tettek le így nálunk a gyógyszerész kollégák, és az ország minden tájáról 350 patikából jelentkeztek be. Az pedig megtisztelő, hogy a hallgatói visszajelzésekből az derül ki, hogy nagyon elégedettek, hiszen a felmérés során 4,93-as elégedettségi indexünk volt.
Természetesen ezeket a képzéseket folytatjuk is tovább és ősszel újra lehet hozzánk jelentkezni.
Én azt gondolom, hogy legnagyobb előnyünk, hogy törekszünk az elméleti képzés helyett valódi, klinikai megközelítéssel kivesézni témáinkat, hogy a PHOENIX Továbbképzéseit végző kollégák gyakorlatban is hasznosítható tudást kapjanak.

Hogy látja a gyógyszerészet jövőjét Magyarországon?

A szakmánk jövőjéről azt gondolom, hogy nem elég csak abból kiindulni, hogy mi gyógyszerészek miként képzeljük el a jövőnket a társadalomban, hanem azt is meg kell értenünk, hogy a társadalom mit gondol a mi jövőbeni szerepünkről. Véleményem szerint a gyógyszerész-hiányt nem lehet adminisztratív eszközökkel megszüntetni! Ha a társadalom fontosnak tartja a szakmánkat, akkor felértékelődik és vonzóvá válik! Akkor sok és jó képességű fiatal fogja ezt pályát választani. Ha nem, akkor állandósulni fognak a létszám gondok és a folyamatos hanyatlás. Fontos, hogy olyan legyen a jövőképünk, ami a velünk szemben támasztott elvárásokra épül, amihez véleményem szerint egy új, komplex, gyógyszerterápiás szolgáltatóvá kell válnia a szakmánk szereplőinek.

-bf-

2022. augusztus 1.