Magazin

Adózási tippek

Határidők az alkalmazottak bejelentésére

Az alkalmazottak szabályszerű, megfelelő időben történő be- és kijelentése nagy odafigyelést igényel a gyógyszertárvezetők részéről. Ehhez nyújt segítséget rövid cikkünk.

Munkaviszony, megbízási jogviszony esetén:

A foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni, ha új biztosítási jogviszonyt létesít, tehát a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a munka megkezdése előtt.

8 napon belül kell bejelenteni a jogviszony végét és a szüneteléseket, tehát a bejelentést a jogviszony megszűnésének időpontjáról, a szünetelés kezdetét és befejezését követő 8 napon belül kell teljesíteni.

A változást követő 15 napon belül kell bejelenteni a munkakör és/vagy a heti munkaidő változást.

Bejelentésre a ’T1041 jelű nyomtatványt kell alkalmazni.

A munkáltatóknak kötelességük igazolást adni a munkavállaló számára a szabályos bejelentésről. A dokumentumnak tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.

Munkaviszony esetében írásban megkötött munkaszerződés az előírás, amelyből egy példány a munkavállalóé. A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében, de rögzíteni kell még a munkaviszony tartalmát, munkavégzés helyét és munkaidejét is. Próbaidőt nem kötelező, de érdemes kikötni, melynek időtartama legfeljebb 3 hónap.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén:

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos munkaviszonyra vonatkozó adatok a munkáltató választása szerint bejelenthetők

  • a ’T1042E jelű adatlapon elektronikusan, vagy
  • a 185-ös országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

(A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen nem teljesíthető.)

A létesítendő munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat a munkavégzés megkezdése előtt, tehát kizárólag előre mutatóan lehet bejelenteni a NAV-hoz.

A törvény lehetővé teszi a bejelentés módosítását a bejelentést követő 2 órán belül, ha előre nem látott körülmény - pl. időjárás változása - miatt a munkavégzésre mégsem kerül sor. Ugyanakkor a két óra letelte után, ha nem érkezik visszavonás, vagy ha több napos munkaviszony esetén adott munkanap délelőtt 8 óráig nem érkezik módosítás, akkor a foglalkoztatás az adott napra megvalósultnak tekintendő.

Alkalmi munka esetében ugyan nem kötelező az írásbeli szerződés, de ajánlott!

 

Kőhegyi Péter
ügyvezető igazgató
Patikapartner Kft.


2022. február 14.