Magazin

Digitalizáció

Informatikai szószedet - Információ biztonság

Az informatika átszővi a mindennapi életünket, amivel számos kifejezés vált a közbeszéd részévé. De mit is jelentenek pontosan ezek a szavak? Sorozatunk utolsó részében összegyűjtöttük az információ biztonsággal kapcsolatos és még néhány informatikát érintő fogalmat.

Vírus

Olyan programkód, amely saját másolatait helyezi el más végrehajtható programokban vagy dokumentumokban.

Zsarolóvírus

Olyan speciális vírus, mely erős titkosítással kódolva elérhetetlenné teszi a fontos fájljainkat. A zsarolóvírusok fejlesztői jellemzően a titkosítást feloldó kulcsért nagy összegű váltságdíjat kérnek.

Adathalászat

Az az eljárás, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát és megpróbál bizonyos személyes adatokat (azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot stb.) illetéktelenül megszerezni.

Social engineering

Magyarul pszichológiai befolyásolás, mely során egy jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosulatlan személy számára bizalmas adatokat ad át vagy lehetőséget biztosít a rendszerbe történő belépésre a másik személy megtévesztő viselkedése miatt.

Spam

Más néven levélszemét, mely egy kéretlen, digitálisan érkező üzenet, hirdetés, felhívás vagy lánclevél.

Titkosítás

Olyan kriptográfiai eljárás, amellyel az információt egy algoritmus (titkosító eljárás) segítségével olyan szöveggé alakítjuk, ami olvashatatlan annak, aki nem rendelkezik az olvasáshoz szükséges speciális tudással (kulccsal).

Autentikáció

Az a folyamat, amelynek során ellenőrizni lehet, hogy valaki vagy valami valóban az-e, aminek/akinek mondja magát. Leggyakrabban felhasználónév és jelszó kombinációval történik az azonosítás, de egyre elterjedtebbek a biometrikus (ujjlenyomat, arckép) azonosítások is.

VPN

Virtuális magánhálózat, mely lehetővé teszi, hogy egy megosztott vagy nyilvános hálózaton keresztül úgy lehessen adatot küldeni és fogadni, mintha az adott számítógép közvetlenül kapcsolódna a kívánt helyi hálózathoz. A VPN-en keresztüli adatforgalom titkosított, így nem látszik a hálózaton.

Mentés

Számítógépen tárolt információkról történő biztonsági másolat(ok) készítése, arra az esetre, mikor az eredeti adatokat tartalmazó tároló megsérül. A mentések segítségével jelentősen csökkenthetők az adatvesztéssel járó kockázatok.

Adatvédelem

Személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik.

Adatbiztonság

Adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége.

GDPR

Magyarul általános adatvédelmi rendelet. A General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaikszó, mely 2018 májusától lépett életbe az EU tagállamaiban, és célja az uniós polgárok személyes adatainak védelme.

Egyéb fogalmak


Hotline

Elsődleges kapcsolati pont a partnerek felé, fő szerepe a kérések teljesítése, a hibák elhárítása és a partnerek felé történő kommunikáció.

VCC

Virtuális ügyfélszolgálati rendszer, mely a telefonhívások irányítását végzi, továbbá egyéb hasznos funkciók (pl. gyorsbejelentés) kínálatával egyszerűsíti a kapcsolattartást a partner és a szolgáltató között.

Ügyféltámogatási portál

Az az elektronikus felület, mely a gyógyszertári programba beépülve lehetővé teszi a kérések és hibák bejelentését a szolgáltató felé.

 

2023. június 28.

 

Pék Arnold Ügyféltámogatási Vezető Novodata - LX-Line Kft.