Magazin

Adózási tippek

Szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló

Az utóbbi időben több kérdés érkezett hozzánk három témával kapcsolatban, ezért egy háromrészes összefoglaló sorozattal szeretnénk tájékoztatást nyújtani a szakképző iskolai tanulók, az egyetemi hallgatók és a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának feltételeiről.
A szakképző iskolai tanulók gyakorlati foglalkoztatásának feltételei jelentősen átalakultak az elmúlt évben. A gyógyszertári asszisztens képzés részét képezi a közforgalmú gyógyszertárban teljesítendő gyakorlat, így megnövekedett a gyógyszertárak felé az ezzel kapcsolatos megkeresés. A cikksorozat első részében ebbe adunk betekintést.

Az OKJ-s képzések kivezetésével újra előtérbe került a szakképző iskolák által szervezett gyógyszertári asszisztens szakképzés és az ehhez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése.

Akik eddig is foglalkoztattak tanulókat, most azoknak a gyakorlati képzőhelyeknek (mint duális képzőhely) is nyilvántartásba kell vetetni a patikát a Gyógyszerész Kamaránál. Nem elég az eddigi akkreditált képzőhely minősítés.
A kérelem cégkapun beadható, és ide is érkezik meg a határozat a nyilvántartási számmal. Ezek után a szakképző iskola és a patika, mint duális képzőhely, köt egy megállapodást a gyakorlat tartalmi elemeiről.

A duális képzőhely és a tanuló között szakképzési munkaszerződés jön létre, mely határozott időtartamra szól.
Mivel a szakképzési munkaszerződéses foglalkoztatás munkaviszonynak minősül, ezért a NAV felé bejelentési kötelezettség van a gyakorlat megkezdése előtt.
A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet, ahogy tanulószerződés esetén is azonos időben csak egy szerződése lehet.

Szakképzési munkaszerződéssel történő tanulói foglalkoztatás esetén a tanuló, illetve a képzésben résztvevő, munkabérre jogosult. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit.
A munkabér kifizetését a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. A tanulót azok az egyéb juttatások is megilletik, melyeket az azonos munkakörben foglalkoztatottak részére is biztosít a munkáltató.

A tanulói bér SZOCHO és SZJA mentes.
A TB járulék mértéke: 18,5%.

A kisvállalati adó alanya KIVA adó megfizetésére kötelezett a tanuló munkabére után.

A tanuló gyakorlati ideje a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíj-alapot képező jövedelemnek számít.

Kedvezmények a tanuló foglalkoztatása után:

2022. január 1-jén megszűnt a szakképzési hozzájárulás.
A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye mostantól a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető.

Az új adókedvezmény az összes, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményt követően vehető igénybe.
A KIVA adóalanyoknak is megnyílt a lehetőség az adókedvezmény érvényesítésére. Bár mentesül a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól, a SZOCHO törvény alapján adókedvezmény érvényesíthető.

A kedvezmény mértéke függ a gyakorlattal teljesített munkanapok számától, így a pontos igénybe vehető összeget havonta, utólag tudjuk megállapítani és érvényesíteni!

Az alapnormatívát, a szakmaszorzót és a munkanapokat alapul véve megállapított kedvezmény összeségében nagyobb arányú, mint a tanulónak kifizetett munkabér. A ráfordított költség és idő hosszútávon megtérül, ugyanis optimális esetben a tanuló a szakképesítés megszerzését követően a képzőhelyre felvételt nyer szakemberként.

 

Kőhegyi Péter

2022. június 9.

Kőhegyi Péter ügyvezető igazgató, Patikapartner Kft.