Magazin

Adózási tippek

Munkaidő-beosztás

A munkaidő-beosztás elkészítése egy összetett, sok szabály ismeretét igénylő tevékenység. A munkaidő-beosztás szabályait, vagyis a munkarendet a munkáltató állapítja meg, övé a felelősség. Ezért a szakszerű munkaidő-beosztás készítése során szem előtt kell tartanunk pár fontos előírást.

Munkaidőnek minősül a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Azonban nem minősül munkaidőnek a munkaközi szünet, továbbá a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama.

Általános munkarend esetében a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be, napi 8 órában. Azonban vannak olyan munkaterületek, ahol ettől eltérő, rugalmasabb munkaidő-beosztást kell alkalmazni a cég tevékenységének folyamatos ellátásához. Ebben az esetben az egyenlőtlen munkaidőbeosztás lehet a megoldás.
Ennek egyik formája a munkaidőkeret alkalmazása. Ilyenkor a munkáltató a munkaidőt a napi munkaidőtől eltérően határozza meg, valamint a heti pihenőnapot és pihenőidőt is egyenlőtlenül osztja be.

Fontos tudni, hogy a napi munkaóra sem az általános, sem pedig az egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén nem haladhatja meg a napi 12 órát, a heti munkaidő pedig legfeljebb 48 óra lehet! A dolgozónak pedig kötelezően ki kell adni napi és heti pihenőidőt.
Figyeljünk arra is, hogy a munkáltatónak a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően százhatvannyolc órával korábban írásban kell közölnie. Amennyiben elmarad az új munkaidő-beosztás közzététele, az előző munkaidő-beosztás lesz az irányadó.
A munkáltató a közölt munkarendet a munkavállaló írásbeli kérésére módosíthatja.

A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaidejébe a rendkívüli munkaidő, a heti munkaidejébe a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli munkaidő, valamint az ügyelet teljes tartama is beleszámít, ha a munkavégzés tartama nem mérhető.

A munkaközi szünetet a munkavállaló részére ki kell adni, ha a beosztás szerinti napi munkaideje a 6 órát meghaladja. Ilyen esetben 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, a munkavégzés megszakításával. Ha a munkaidő a 9 órát meghaladja, akkor a dolgozónak további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

A Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok szerint a munkavállaló számára a napi munkaidő végétől számítva a következő napi munkaidő kezdetéig legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítania a munkáltatónak, amibe beleszámít a munkahelyre érkezés és az onnan való távozás ideje is.

Hetente 2 pihenőnap illeti meg a dolgozót, ami általános munkarend esetén a szombat és a vasárnap. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a pihenőidő is egyenlőtlenül szabható meg. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy havonta legalább 1 nap pihenőidő vasárnap legyen, illetve 6 egybefüggő munkanap után 1 pihenőnap biztosítva legyen.

Gyakran, egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során derül ki, hogy a munkáltató nem megfelelően készítette el vagy dokumentálta a munkavállalók munkaidő-beosztását. Ezért érdemes körültekintően eljárni a munkarend meghatározásával és annak nyilvántartásával kapcsolatban.

 

Berényiné Lőrincz Andrea
Kőhegyi Péter

Patikapartner Kft.

2022. november 16.