Magazin

Adózási tippek

Megbízási jogviszony

A gyógyszertár-vezetőkben gyakran felmerül a kérdés, hogy például a gyógyszerész helyettesítésekor milyen jogviszonyban lehet vagy éppen érdemes a helyettest foglalkoztatni. A munkaviszony mellett vannak más, munkavégzésre irányuló egyéb lehetőségek is, melyek közül most a megbízási jogviszonyt mutatjuk be.

A jelenlegi jogszabály nem mondja ki, hogy mikortól tekinthető a megbízási jogviszony munkaviszonynak, azonban vannak olyan minősítő jegyek, melyek segítenek a kérdés eldöntésében. Ha ezek a jegyek megtalálhatóak a foglalkoztatás során, akkor a megbízási jogviszonyt a NAV könnyen átminősítheti munkaviszonnyá, ami visszamenőleges járulékfizetési és adóbírságot von maga után.

Fontos tehát, hogy a megbízási szerződés ne foglalja magába a munkaviszony tipikus tartalmi elemeit, nehogy színlelt szerződésnek (bújtatott munkaviszonynak) minősüljön.

Ha mérlegeltük a dolgot és mégis e mellett a foglalkoztatási forma mellett döntünk, akkor a következőket érdemes tudni:

A megbízottnak a munka elvégzéséért megbízási díj jár.
Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál a magánszemélyek két lehetőség közül választhatnak:

  • az egyik a tételes költségelszámolás, amely esetében valamennyi költséget számlával kell igazolni;
  • a másik szerint, a bevételből igazolás nélkül levonható 10% a költséghányad, és a bevétel 90%-a a jövedelem.

Ha a magánszemély nem nyilatkozik a költségeiről és más igazolás nélkül elszámolható költség sem merül fel, a kifizető a 10% költséghányad szerint állapítja meg az adóelőleget.
A megbízási díj után 15% szja fizetési kötelezettség van. A foglalkoztatónak azonban nemcsak az adóelőleget kell levonnia a biztosítottól, hanem a biztosítási jogviszony elbírálása után a társadalombiztosítási járulékot is.
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek akkor lesznek biztosítottak, ha tárgyhavi járulékalapot képező jövedelmük eléri a minimálbér összegének 30%-át, vagy naptári napokra annak harmincad részét. A biztosítási kötelezettséget a díj kifizetésekor kell elbírálni. A megbízási díj után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. Ha a megbízási díjként kifizetett összeg nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor KIVA adó fizetési kötelezettség sem terheli a megbízót, vagyis a patikát.

Most nézzünk egy összehasonlítást, amiben a munkaviszony, a megbízási jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatás bérét és adóterheit hasonlítjuk össze.

Ez alapján látható, hogy a megbízás alapján végzett tevékenységből származó jövedelem utáni adóterhek kedvezőbbek, mint a munkaviszony alapján kapott munkabéré. Viszont csak az után döntsünk a megbízási jogviszony alkalmazása mellett, miután alaposan mérlegeltük az alkalmazási feltételeket. Ezt a jogviszonyformát inkább átmeneti, egyszeri helyettesítésre javasoljuk a hosszútávú alkalmazása helyett.

 

Kőhegyi Péter
ügyvezető igazgató Patikapartner Kft.

2022. szeptember 20.

Kőhegyi Péter ügyvezető igazgató, Patikapartner Kft.