Magazin

Adózási tippek

Gyógyszerész helyettesítése, de hogyan?

Napjaink nagy problémájává vált az egészségügyben tapasztalható hatalmas munkaerőhiány és sajnos nincs ez másképp a gyógyszerész szakma tekintetében sem, ezért sok esetben egy-egy gyógyszerész nem egy adott patikában dolgozik munkavállalóként, hanem több patikában helyettesként.

Ennek valójában van egy másik oka is, a bér, ami egy örökzöld téma, de most különösen aktuálissá vált, mert a 2023. május 3-án elfogadott egészségügyi salátatörvény módosította a 2003. évi LXXXIV. - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvényt is.

 

A módosításnak jelenleg több (egymásnak ellentmondó) értelmezése van, ezek közül az egyik a Magyar Gyógyszerészi Kamara álláspontja, amelynek lényege, hogy a gyógyszertári helyettesítés szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységnek minősül, ezáltal 2023. június 1-től a helyettesítés egyéni vállalkozói jogviszonyban nem végezhető. Értelmezésük alapján a helyettesítés a jövőben munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatás keretében vagy adószámos megbízásban végezhető.

Bár ez még nem a jogszabály végleges és egyértelműen alkalmazandó értelmezése, de ettől függetlenül érdemes tisztában lenni ezekkel az alternatívákkal, ehhez próbálunk az alábbiakban segítséget nyújtani.

A kialakult munkaerőhiány miatt a helyettesítés alkalmi jellegére való tekintettel a három alternatíva közül az egyszerűsített foglalkoztatás lehet a legmegfelelőbb, hiszen ennek keretében minimális adminisztrációval, ad hoc jelleggel, meghatározott időkorlát mellett bármikor igénybe vehetők a munkavállalók.

Az időkorlát azt jelenti, hogy egymást követően legfeljebb 5, egy hónapon belül maximum 15 és egy naptári éven belül 90 nap áll rendelkezésre egy munkáltató cég számára, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazzon egy adott munkavállalót.

Az időkorlát mellett létszámkorlát is van, amely szerint az egy naptári napra meghatározott foglalkoztatható személyek létszáma a következők szerint alakul:

  • főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén 1 fő,
  • 1 – 5 főt foglalkoztató munkáltató esetén 2 fő,
  • 6 – 20 főt foglalkoztató munkáltató esetén 4 fő,
  • 20 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig az adott létszám 20 %-a.

Ha a munkáltató a megszabott idő- és létszámkeretet túllépi, és ez a jogsértés kiderül, akkor 8 napon belül a túllépés napjától számítva munkaviszonyba kell helyezni az alkalmi munkavállalót, és e jogviszonynak megfelelően kell a továbbiakban fizetnie az adó- és közterheket.

A munkavállaló számára fontos információ lehet, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással nem szerez biztosítási jogviszonyt, így ha egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie maga után ahhoz, hogy az egészségügyi alapellátásra jogosult legyen.

A megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás során figyelni kell arra, hogy az ne foglalja magába a munkaviszony tipikus tartalmi elemeit, a burkolt foglalkoztatás teljes kizárásának érdekében. Emiatt ez jelentős munkajogi kockázatot jelent úgy, hogy az adózása viszonylag csekély mértékben tér el a munkaviszony keretében juttatott bérek közterheitől.

Összességében az egyszerűsített foglalkoztatás mindkét fél számára egy jól alkalmazható forma, akár a főállású dolgozók nyári szabadságolásának idején, akár egy hirtelen fellépő munkaerőigény esetén, mint pl. egy esetleges felmondás, de ideális visszatérő feladatok ellátására is, mint pl. az ügyelet. Ennek megfelelően, ahol az idő- és létszámkorlátnak megfelel az adott cég, célszerű lehet ezt a foglalkoztatási formát választani ebben az egyértelmű szabályozás nélküli átmeneti időszakban.

A Patikapartner Kft szakmai álláspontja szerint a jogszabálymódosítás nem zárja ki a Bt. Kft általi helyettesítéseket, illetve szó szerint értelmezve a jogszabályokat, az egyéni vállalkozóként történő helyettesítést sem. Egyéb lehetőség még például a munkaerőkölcsönzés keretében igénybe venni a helyettesítő gyógyszerészi szolgáltatást.

Kőhegyi Péter
Patikapartner Kft.

2023. július 3.

Kőhegyi Péter ügyvezető igazgató, Patikapartner Kft.