Magazin

Adózási tippek

A határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése felmondással

A munkaviszony megszüntetésének több módja van: felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés. Tekintsük át a most a felmondással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.

A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, az apasági szabadság, a szülői szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartam alatt.

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Felmondási idő

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felérea munkavégzés alól felmenteni.

Munkavállalói felmondás esetén - eltérő megállapodás hiányában – a munkavállalónak a felmondási idő alatt munkavégzési kötelezettsége van.

Általános alapesetben a felmondási idő 30 nap, de munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után 5 nappal,
 • 5 év után 15 nappal,
 • 8 év után 20 nappal,
 • 10 év után 25 nappal,
 • 15 év után 30 nappal,
 • 18 év után 40 nappal,
 • 20 év után 60 nappal meghosszabbodik, vagyis 20 év után 30+60, azaz 90 nap.

A felek ennél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.


A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon, illetve az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

 • a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
 • a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
 • a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

Végkielégítés

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmondása alapján szűnik meg. Nem jár végkielégítés munkavállalói felmondás esetén, de közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a felek megállapodhatnak róla.

A végkielégítés mértéke a munkaviszony időtartamától függ, 3 évnél rövidebb ideje fennálló munkaviszony esetén végkielégítés nem jár, viszont

 • legalább három év esetén egyhavi,
 • legalább öt év esetén kéthavi,
 • legalább tíz év esetén háromhavi,
 • legalább tizenöt év esetén négyhavi,
 • legalább húsz év esetén öthavi,
 • legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege a végkielégítés mértéke.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság, a szülői szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 3 hónapot meg nem haladó tartamát.

Fenti áttekintés csak a legfontosabb szabályokat tartalmazza, a speciális helyzetekre és részletszabályokra nem tér ki.

 

Teszákné Páhány Mónika
Patikapartner Kft.
 

2023. július 31.