Magazin

Hasznos tartalmak

Az adomány, avagy a jószívű ember hogy ne járjon rosszul

Könyveléskor feltűnt, hogy a gyógyszertárak jelentős számban támogatnak különféle szervezeteket, illetve az ukrajnai háború kapcsán is megmozdult a gyógyszerész társadalom. Helytelen számviteli kezeléssel az önzetlen nagylelkűség sokba kerülhet az évekkel későbbi ellenőrzéskor. Irodánk egyik alapelve, adjuk meg a császárnak, ami a császáré, de csak annyit, ne többet.

Nézzük, mire kell figyelni:

 • Mi az adomány fogalma?
  Adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.
   
 • Egy szűkebb kör a közcélú adomány
  Közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, az oktatási intézmény részére az alapító okiratában meghatározott tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve hogy
  a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, az oktatási intézmény esetében az alapító okiratában meghatározott, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét, és
  b) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt.

Javasolt olyan szervezetnek adományt juttatni,
amely rendelkezik a közhasznú minősítéssel.

Az előzőknek megfelelően az adomány Társasági adó és Kisvállalati adóalapnál elszámolható és nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség sem (a beszerzéskor levonhatjuk az áfát).
Itt érdemes megemlíteni, hogy TAO alapnál további 20% kedvezményt lehet igénybe venni, tartós adományozási szerződés kötésekor pedig a kedvezmény mértéke 40%.

Még speciálisabb eset:
50% kedvezmény jár, ha a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak önkéntesen, továbbá felsőoktatási intézménynek felsőoktatási megállapodás keretében nyújtja.

KIVA esetében nincs a 20 / 40 / 50% kedvezmény!

Mi van akkor, ha nem közhasznú alapítványnak, egyéb szervezetnek adunk támogatást?
Ez esetben a törvény kevésbé kedvező. A támogatást nyújtó felé a támogatottnak nyilatkoznia kell, hogy az adomány összege nélkül is pozitív lenne az adóalapja, illetve ha nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor arról kell nyilatkozni. A nyilatkozat birtokában az adomány elismert költség lesz, csökkenti az adóalapot, az áfát pedig nem vonhatja le.


Kőhegyi Péter
 

2022. május 10.

Kőhegyi Péter ügyvezető igazgató, Patikapartner Kft.