Továbbképzések

Általános tájékoztató

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a továbbképzésekre való jelentkezés lehetőségéről, a szükséges pontokról, a részvételi díj kiszámlázásáról.

Továbbképzéseinkhez egy féle jelentkezési lapot használunk, melyen mind a gyógyszerészek, mind az asszisztensek egyaránt leadhatják jelentkezésüket. Kérjük, hogy annak minden rovatát pontosan és értelemszerűen töltsék ki. 
Ha valakinek a továbbképzés költségét nem a gyógyszertár, hanem valamelyik cég fedezi, a jelentkezési lapra kérjük szíveskedjenek ráírni a cég kereskedelmi képviselőjének nevét és a cég adószámát, mert az csak így érvényes!

A jelentkezési lapokat a továbbképzésekre a megadott időpontig feltétlenül küldjék el a megjelölt kereskedelmi központunkba. Erre részben az adatok regisztrálása miatt van szükség, másrészt előfordulhat, hogy: 

 • a továbbképzés időpontja külső okok miatt megváltozik, vagy
 • a jelentkezők száma nem éri el a 35 főt, és emiatt elmarad a továbbképzés.

              A jelentkezési lapok beérkezéséről nem adunk visszajelzést, mert a jelentkezéseket minden esetben
              elfogadottnak tekintjük.
 

A jelentkezőket akkor hívjuk fel, ha kevés érdeklődő miatt a továbbképzés elmarad. Erről csak akkor tudjuk Önöket - telefonon - értesíteni, ha időben tudatják velünk részvételi szándékukat és telefonszámukat.

 

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 4/2002. (II. 20.) sz. EüM. rendelet értelmében – a gyógyszerészek továbbképzésére vonatkozóan – adatszolgáltatási kötelezettségünk van, melyhez feltétlenül szükséges, hogy az alábbi adatokat is közöljék a jelentkezési lapon: 

a továbbképzésre jelentkező

 • működési nyilvántartási száma
 • melyik egyetemen regisztráltatja továbbképzéseit.

2016. január 1-től a gyógyszerészek számára nem állítunk ki igazolást, miután a továbbképzéseken eredményes vizsgát tevőkről a GYOFTEX-et működtető egyetemi továbbképzési központ felé hivatalosan jelentést teszünk. A pontokról mindenki saját maga tájékozódhat a GYOFTEX egyéni belépési azonosítóval ellátott weboldalán. 

Gyógyszerészek működési engedélyéhez szükséges pontok:

 • gyakorlati (100),
 • kötelező szakmacsoportos elméleti (50)
 • szabadon választható elméleti (75)
 • szakmához kötött elméleti (25)

Asszisztensek működési engedélyéhez szükséges pontok:

 • gyakorlati (min. 60, maximum 100),
 • kötelező szakmacsoportos elméleti (30)
 • szabadon választható elméleti (min. 20, max. 60) 

Ezúton kérjük az asszisztenseket is, hogy a jelentkezési lapon szíveskedjenek megadni a működési nyilvántartási számukat. Amennyiben ilyennel nem rendelkeznek, vagy annak hosszabbításáért folyamodnának, legyenek szívesek az ÁEEK-hoz (ENKK) fordulni. A probléma megoldásáig a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy a működési nyilvántartási szám kérése folyamatban van.

Az asszisztenseknek a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmüket, illetve meglévő pontigazolásaikat az ÁEEK EFF alábbi címeinek egyikére kell benyújtani!

Postai úton ajánlott küldeményként: 1444 Budapest, Pf. 270.

Személyesen: 1085 Budapest, Horánszky u. 24. fszt. Tölgy terem (porta mellett). 
Személyes ügyfél fogadási idő: Nyilvántartási Osztály (tel: 06-1/411-1146) és a Továbbképzési Osztály (tel:  06-1/411-1147) H-Cs: 8:30 - 15:30, P: 8:30 - 13:00

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a működési nyilvántartás megújítása, meghosszabbítása, a működési nyilvántartásba történő első felvétel nem automatikusan történik, hanem kizárólag ügyféli kérelemre. A kérelem formanyomtatványa letölthető az enkk.hu weboldalról (lásd Nyomtatványok almenüpont), vagy személyesen is igényelhető az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.
További hasznos információ, tudnivaló a www.enkk.hu oldalon található!

Továbbképzésen való részvéte:

Kérjük a továbbképzésekre már bejelentkezett kollégákat, tiszteljenek meg bennünket, ha váratlan esemény megakadályozza Önöket, hogy a továbbképzésen részt vegyenek, jelezzék ezt telefonon vagy faxon Dr. Gombos Margit Annának, vagy a területi képviselőnek.

           Számlázás

               A továbbképzések részvételi díját továbbra is utólagosan számlázzuk, melyeket átutalással vagy csekken
               történő befizetéssel kérjük a már megszokott módon kiegyenlíteni.

Információk a PHOENIX Futár c. kiadványunkban is!

Végül kérjük, hogy az interneten kívül a havonta megjelenő PHOENIX Futárt is kísérjék figyelemmel, mert a változásokat (program, időpont, helyszín) abban is közzétesszük.